►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Първоначален преглед в женска консултация

Женската консултация е основно звено на лечебно-профилактичните заведения, осигуряващо амбулаторна акушеро-гинекологична помощ.

Д-р Силвия Савова
Д-р Силвия Савова

акушер-гинеколог, СБАЛАГ Майчин дом - София, автор на книгата "Чакам бебе"

Вижте всички статии на Д-р Силвия Савова

Първоначален преглед в женска консултация

Цел: Опазване на гинекологичното здраве на жената.
Задачи: Осигуряване на ранна диагноза на бременността и раждане с благоприятен изход за майката и плода (плодовете).

В женската консултация получавате

Deteto.info

Насочване за скрининг по анамнеза, както и към медико-генетични консултации. Осигуряване на социалноправна и трудовоправна помощ. Осъществяване на спешна (бърза и неотложна) АГ помощ на нуждаещите се бременни, раждащи, родилки и гинекологично болни жени. Женската консултация осигурява диспансерно наблюдение и експертиза за временната нетрудоспособност на всички жени по
време на бременността, послеродилния период и отпуска по майчинство. В женската консултация се издава карта на бременната и родилката (формуляр 111). В нея се вписват данните от общата и акушерската анамнеза, ръстът, теглото, артериалното налягане, размерите на таза и резултатите от изследванията. Както и кръвна група, Rh фактор, серологично изследване за Луес, пълна кръвна картина, кръвна захар и урина. При нормално протичане на бременността, посещенията в женска консултация се правят веднъж месечно до 20-та гестационна седмица. След 6-ти месец от бременността, посещенията зачестяват и са два пъти месечно, а през последните 45 дни, преди вероятния термин, са веднъж седмично. Четирдесет и пет дни преди термина за раждане се издава обменна карта.

Женската консултация осигурява дородилна хоспитализация 7-10 дни преди вероятния термин при следните случаи:

  • Неправилно положение на плода, седалищно предлежание при първораждащи;
  • Тесен таз и съмнение за пелви-фетална диспропорция;
  • Възрастна първораждаща – над 35-годишна възраст;
  • Прекарани операции върху матката;
  • Придружаващи заболявания;
  • Обременена акушерска анамнеза;
  • Преносеност.

           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни