►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Говоренето не е лесна работа за мъниците

Преди да започне да говори, бебето комуникира чрез жестове, изражения и гримаси и, най-вече, чрез плач. Около шестия месец бебето започва да произнася първите гърлени звуци. До този период мъничето изразява своята радост, тъга или нужда чрез изражението на лицето си. Между четвъртия и шестия месец бебето развива много интензивно умението си да комуникира с околните и започва да произнася своите първи срички.


Говоренето не е лесна работа за мъниците

В този период погледът и гримасите, които до момента са били основният му канал за комуникация, сега вече не са му достатъчни, за да изрази онова, което иска. Така мъничето постепенно започва да изговаря серия от гласни звукове, като след време към гласните започва да прибавя и по един съгласен звук. Така бебето поставя най-важните основи на бъдещата си комуникация чрез езика.
Първите думички идват обикновено заедно с жестове, които помагат на детето да изрази посланието, което иска да отправи и са използвани като символи, които заместват предметът или намеренията, за които съобщава то. Това умение на мъничето да изразява думичките идва заедно с развитието на мисленето: около осмия месец бебето вече може да свързва различните усещания – визуални, от допир, слухови и т.н.; мъничето се научава да си изгражда въображаем образ на онова, което вижда, чува и докосва и всичко това го изразява с една дума.
След като настъпи този момент е от съществена важност да говорим много с детето, да му четем разкази, да му разказваме случки от ежедневието и т.н. Въпреки че бебето все още не умее да дешифрира думите, то може да разбере смисъла на фразата според тона на гласа, по изражението на лицето или по жестовете.
Благодарение на постоянната ви комуникация с бебето, вие ще му предадете важна информация, идеи и чувства, които са от изключителна важност за неговото интелектуално и емоционално развитие.

Проговарянето е сложен процес

Deteto.info

Научаването да говори е доста трудно за мъничето – това е един комплексен процес, които става инстинктивно и напълно естествено. Как става всъщност развитието на речта:
Когато бебето започва да казва своите първи думички, то много често произнася звукове, които принадлежат на един лингвистичен регистър, различен от този, който използваме ние. На около 9-10 месеца речта на бебето по-скоро се изразява в повтарянето на звукове, които принадлежат на майчиния му език. Така постепенно то напредва много в повтарянето на всеки звук, който чуе от своите родители. В същото време детето губи способността си да произнася свои, различни от нашите, звукове и започва да развива рецептивния език, тоест този, които му позволява да разбира значението на думите и по-късно и на онова, което му се говори и това се усвоява още преди да бъде развит експресивния език (този, които позволява на детето да комуникира вербално).

Кога започва да говори бебето

Deteto.info

Първите си думички детето произнася около края на първата си годинка. Адекватно отношение и ефективна стимулация от наша страна ще му помогнат да се научи да говори. Между 18-ти и 24-ти месец детето произнася и своите първи кратки фрази, съставени от повече от две думички. Не трябва да забравяме, че всяко дете си има свой ритъм и развитието на езика е различно при всички.
За да се стимулира детето да говори правилно, средата, в която живее играе фундаментална роля за това: трябва да се уважава неговият собствен ритъм на развитие и трябва да му се предлагат стимули, без те да му бъдат налагани насила, без негово желание.

 

Как да помогнем на детето да говори

Deteto.info
  • Говорете му директно, като го гледате в очите и избягвайте други хора да ви прекъсват докато говорите на детето.
  • Родителите са тези, които най-много ще допринесат за развитието на речта на детето. То се чувства най-спокойно с тях, а децата възприемат и научават най-много, когато са спокойни и се чувстват в свои води.
  • Обръщайте се към детето с неговото име, без да използвате непрекъснато някакви умалителни. И без това концепциите „аз”, „ти” и „мен” са му доста трудни за разбиране.
  • Говорете на детето за предмети, които физически присъстват пред очите му, така че то да може да види онова, за което му говорите.
  • Говорете му за ситуации или предмети, които го интересуват пряко.
  • Опитвайте се да разберете какво точно се опитва да ви каже детето и го подканвайте да се изразява по-добре, вместо да коригирате неговите грешки, просто в разговора вие се стремете да ги произнасяте правилно.

Детето ми още не може да говори – възможните причини

Deteto.info

Понякога детето не се научава да говори навреме или не следва общоприетия ритъм. Съществуват различни причини за това и всяка една от тях изисква различен отговор.

  • Една от причините, поради които детето все още не се е научило да говори, е слабата стимулация, която му се дава. Ако мъничето не бъде стимулирано, ако не му се говори непрекъснато, ако не му се чете редовно, то няма да получи нужния му стимул и ще продължи да се изразява чрез гримаси и жестове, особено яко вижда, че околните го разбират и не правят усилие да му отвръщат с думи. В този случай трябва да избягвате да общувате с детето чрез жестове и мимики и да го подканвате и то да не прави така.
  • Развитието на езика може да бъде блокирано или забавено от някаква случка, която е впечатлила много детето, като например раждането на братче или сестриче. Има и по-лоши случаи – силна уплаха и стрес от случка или събитие, което може да травмира детето психически. Обикновено с ревността на детето спрямо появата на братче или сестриче е горе-долу лесно да се справим и дори и в началото това да попречи на речта му, с адекватната стимулация, всичко ще отмине бързо. Ако блокирането на говора на детето има по-сериозен произход и не можете да се справите е добре да се обърнете към специалист.

Говоренето е доста сложен и продължителен процес и всяко дете следва свой собствен ритъм. Не е необичайно дете на 2-3 години все още да не може да говори добре и да свързва цял текст, а да произнася само думички. Повечето педиатри са на мнение, че няма за какво да се притесняваме, тъй като то просто следва своя ритъм и при условие, че психическото и физическото му развитие са нормални и няма наличен никакъв проблем, които би могъл да забавя развитието на езика и говора.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни