►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Защо детето трябва да изучава чужд език и кога е подходящо да стане това?

И за мен беше любопитно да разбера кога точно трябва да се започне с изучаването на чужд език, като смятах, че все пак това трябва да стане най-рано, когато детето вече е започнало училище. Учудващо, обаче, всъщност изучаването на чужд език може да започне дори, когато детето все още не знае добре родния си език.


Защо детето трябва да изучава чужд език и кога е подходящо да стане това?

Малчуганите имат такава смайваща способност да запаметяват неимоверно много неща и дори такива, които на пръв поглед изглеждат доста сложни за тях. Редица научни изследвания доказват, че на практика мозъкът на детето е напълно оформен до шестата му година, т.е. през тези шест години детският мозък събира огромно количество информация, която остава в паметта на детето. Всеки родител е забелязал, че децата учат всичко по-лесно и по-бързо дори от него, но се оказва, че децата са нещо повече от възприемчиви и то именно във възраст, на която дори още не могат да пишат и да четат. Обаче, тук възниква и един логичен въпрос: „След като детето ми все още не знае добре български, как изобщо би могло да се справи с чужд език?”. И се оказва, че изучаването на втори език даже помага на детето да научи по-добре и родния си език като прави съпоставка между двата. Оказва се, че има много голям смисъл да учим детето си на чужд език и даже опитът показва, че в подобни случаи детето се справя много добре и разбира и разграничава правилно двата или повече езика. Специалисти в областта са на мнение, че изучаването на втори език от най-ранна детска възраст обогатява интелектуалните и опознавателните способности на детето.
Вече съществуват подобни школи, които предлагат ранно чуждоезиково обучение, което е съобразено, разбира се, с възрастовите характеристики на децата. Основните методи в това обучение залагат на игровата част, която, естествено, е най-ефективна за децата. Независимо, че не могат да четат и пишат, малките деца имат много силно развита слухова памет, тоест за тях е достатъчно само да слушат нещо, за да го запомнят. Това се дължи на факта, че във възрастта между 0 и 3 години, звуците, които чува детето, се регистрират в мозъка точно по начина, по който се чуват, а след тази възраст те започват вече да не се възприемат в толкова перфектна форма и в следствие на това, те не се възпроизвеждат правилно.
 Смята се, че ранното обучение като цяло е много добър метод за стимулирането на интелектуалното развитие на детето, което ще му помогне да се справя много по-добре и за в бъдеще. И като се замислим, че през 70-те години се е смятало, че едно дете не може и не би трябвало да се учи да чете преди 6-годишна възраст. Смятало се е, че това едва ли не може да навреди на детето и неговото развитие. Но в последствие на базата на редица научни изследвания става ясно, че това не само не вреди на детето, но и ще подпомогне бъдещите му опознавателни способности. Възможностите на мозъка на едно дете между 0 и 3 години са огромни, ето защо този период от живота му не трябва да се пренебрегва, а трябва всячески родителите да стимулират неговите интелектуални способности. Ранното обучение и не само по чужд език, ще обогати интелектуалните и опознавателните способности на детето, а това от своя страна ще му помогне в бъдещото му обучение.
Ранното чуждоезиково обучение и ранното обучение въобще вече навлизат с пълна сила и в България, като расте и броят на школите, предлагащи добре подготвени и квалифицирани специалисти.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни