►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Тестове за алергичност

Алергията е прекомерна защитна реакция на имунната система, обикновено към иначе безвредни субстанции от околната среда, известни като алергени.


Тестове за алергичност

Алерген е всяко вещество с антигенни свойства, което има способността да предизвика алергична реакция в даден организъм. Алергичната реакция (реакция на свръхчувствителност) е патологичен антиген-специфичен имунен отговор, който възниква, когато сенсибилизиран организъм се среща повторно със съответния безвреден антиген. В следствие на това се развива имунологично-обусловена тъканна увреда или дисфункция на дадени органи или на целия организъм.
Алергени:

 1. Битови – домашен прах, микрокърлежи и най-вече техните екскременти, тела и екскременти на хлебарки
 2. Поленови  - поленът (цветният прашец) е фин прах, който участва при опрашването на семенните растения
 3. Инсектни – пчели, оси, стършели, комари...
 4. Хранителни
 5. Бактериални – стафилококи, стрептококи ....
 6. Медикаментозни
 7. Индустриални – прахове,газове, аерозоли, хим. в-ва ....

Видове тестове

Deteto.info

Кожно-алергични проби (КАП) – чрез убождане за 15-20 минути могат да бъдат открити алерген-специфични имуноглобулин Е антитела, фиксирани върху мастоцитите в кожата. Установено е, че ако един човек реагира със задух и кашлица при попадане в дихателните пътища на полени или домашен прах, то е налице вероятност над  95 % и кожно-алергичната проба при него със същите алергизиращи вещества да бъде положителна. По такъв начин наличието на положителна КАП може да покаже коя е причината за алергията.
Предимствата на този метод са:

 • Достъпни и лесни за изпълнение, без сложна апаратура;
 • Възможност за изследване на голям брой алергени;
 • Бърза информация;
 • Ниска себестойност

Недостатъци:

 • Риск (макар и минимален) от алергична реакция;
 • Невъзможност да се прилага в следните случаи :

     - в ранна детска възраст,
     - при пациенти в остра фаза на алергичното заболяване,
     - при пациенти с кожни обриви,
     - при пациенти, приемали скоро антихистаминово или кортикостероидно лечение;
 Съществува риск от фалшиво отрицателни проби.

II. Кръвни тестове- чрез тези тестове може да се установи повишената концентрация на специфични клетки в кръвта. Тези клетки се наричат еозинофили. Именно те провокират имунния отговор.  

III. Провокационен тест - принципът на този тест е да се възпроизведат симптомите на алергична реакция чрез поставяне на пациента в контакт с подозирания алерген. Например при наличие на дихателна алергия, за доказване на причинителя на алергията, може да се осъществи инхалакторен тест, който най-общо се изразява във вдишване на предполагаемото алергизиращо вещество и проследяване на реакцията на организма. Инхалаторният тест не е съвсем безопасен, поради които преди провеждането му се вземат съответни мерки за справяне с евентуален алергичен шок. Освен това, провокационни тестове се правят само тогава, когато установяването на алергена е от първостепенно значение и останалите видове тестове преди това са дали противоречиви и несигурни резултати.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни