►портал ЗА бременността, раждането и майчинството

 

Кинезитерапия в кърмаческа възраст

През първата година масата на детето се увеличава с 200%, дължината на тялото с 50%, а обиколката на главата – 35%. Много активно се развива мозъкът. При новороденото той тежи 330 g, към 6-ти месец е 622 g, а към първата година – 925 g. Това говори, че масата на мозъка се увеличава за 1 година повече от 2,5 пъти.

Яна Раковска
Яна Раковска

Специалист-логопед, Рехабилитатор, МБАЛ „Токуда Болница София”

Вижте всички статии на Яна Раковска

Кинезитерапия в кърмаческа възраст

През кърмаческия период се извършва процес на усъвършенстване и диференциране на Висшата Нервна Дейност. Детето изработва множество условно-рефлекторни връзки. Забележително се усилва дейността на ендокринните жлези.
Бурният растеж, високата активност на обменните процеси, отслабването на пасивния имунитет от първите месеци на живота, поставят големи изисквания към физическото възпитание на детето.
Под влияние на физическите упражнения и закаляването се повишават съпротивителните сили на детския организъм към действието на неблагоприятните фактори на външната среда. Много е важно през този период от развитието на детето да не възникнат нарушения в здравословното му състояние, които могат да бъдат предизвикани от много причини.
Върху развитието на кърмачето отрицателно влияние оказват честите заболявания, особено от инфекциозен характер.

Голямо значение за предпазване от болести и укрепване на здравето играят

Deteto.info
 • Организацията на общия режим
 • Достатъчното пребиваване на детето на чист въздух
 • Пълноценното хранене

В комплексите от тези мероприятия определено място заемат гимнастиката, масажът и закаляващите процедури. Те са приложими за всички здрави кърмачета.

Гимнастиката за деца до едногодишна възраст включва: пасивни и активни упражнения, масаж

Гимнастиката за деца до едногодишна възраст включва: пасивни и активни упражнения, масаж

Deteto.info

През първите 3-4 месеца, когато при детето има изразен физиологичен хипертонус на мускулите на горни и долни крайници, е добре да се прилагат само рефлекторни физически упражнения с използване на онези рефлекси, които предизвикват контракции на мускулите, които не са в хипертонус.

Рефлекторните упражнения се основават върху наличието у детето от момента на раждането на редица безусловни кожно-мускулни рефлекси.
Така например, ако се натисне стъпалото при основата на пръстите, се предизвиква стъпателен рефлекс, който се изразява в сгъване на пръстите.
Ако при появата на стъпателен рефлекс се упражни натиск по външната страна стъпалото по посока от пръстите към петата, възниква силно разгъване на пръстите на краката.
Рефлексите на долните крайници се проявяват като рефлекторно пълзене и рефлекторно “подритване”. Рефлекторното пълзене се проявява, ако детето е легнало по корем и се създаде твърда опора откъм стъпалата. Детето се отблъсква от опората и се придвижва напред – “пълзене”. Рефлекторното “подритване” възниква, ако детето в изправено положение се поддържа под мишниците, така че крачетата му се допират до масата. Детето рефлекторно се отблъсква от тази повърхност.
Гръбначният рефлекс се предизвиква от движение на показалеца и големия пръст паравертебрално от седалището към главата при странично положение на детето.
На възраст след 3-ти 4-ти месец, когато изчезва физиологичния мускулен хипертонус и тонуса им се уравновесява, могат да се включат и пасивни упражнения.
При нормално развиващо се дете на възраст 6 месеца се проявяват произволни (активни) движения, които широко се застъпват в комплексите по ЛФК, отначало пасивно-активно след това активно.

Противопоказания за масаж и ЛФК

Deteto.info
 • Остри фебрилни състояния
 • Тежки форми на хипотрофия
 • Гнойни и други остри възпалителни заболявания на кожата, подкожната тъкан, лимфните възли, мускулите, костите
 • Заболявания съпроводени с болезненост на костите и тежки форми на рахит
 • Туберкулоза на костите
 • Вродени пороци на сърцето
 • Остри нефрити
 • Остри хепатити
 • Обширни пъпни, бедрени, ингвинални и скротални хернии

Отрицателната реакция на детето към занятията е временно противопоказание за прилагане на масаж и ЛФК. При липса на противопоказания, ЛФК може да се провежда от 1 месечна възраст.


           
Deteto.info
 
Такт ООД
София 1434,
кв. Симеоново,
ул. Симеоновска 19

Последвайте ни